MANITOU 150 AETJ 3D

Elektrická plošina

Kĺbová plošina

Pracovná výška do 15m

Špecifikácia stroja