JLG 26 MRT

Dieslová plošina

Nožnicová plošina

Pracovná výška do 10m

ŠPECIFIKÁCIA STROJA


Špecifikácia stroja