JLG N40E

Elektrická plošina

Kĺbová plošina

Pracovná výška do 14m

ŠPECIFIKÁCIA STROJA


Špecifikácia stroja