Holland Lift Q135EL18

Elektrická plošina

Nožnicová plošina

Pracovná výška do 14m

ŠPECIFIKÁCIA STROJA


Špecifikácia stroja

holland