GENIE Z-80/60

Dieslová plošina

Kĺbová plošina

Pracovná výška do 26m

ŠPECIFIKÁCIA STROJA


Špecifikácia stroja