JLG N40 E

Elektrická plošina

Kĺbová plošina

Pracovná výška do 14m

Špecifikácia stroja