GENIE Z60 / 34

Kĺbová plošina / dieselová, pracovná výška  do 20,5m, pohon 4x2

Špecifikácia stroja

Z-80/60

Kĺbová plošina / dieselová, pracovná výška  do 26m, pohon 4x4

Špecifikácia stroja